جداکننده مغناطیسی دائمی

  • جداکننده مغناطیسی دائمی

    1، جداکننده مغناطیسی دائمی با این اصل طراحی شده است که آلودگی آهن مغناطیسی را می توان توسط آهنربای دائمی جذب کرد. یک میدان مغناطیسی قوی در زیر جداکننده مغناطیسی تشکیل می شود. هنگامی که مواد زیر جداکننده قرار می گیرند، آلودگی آهن پنهان در مواد روی سطح کار جداکننده جذب می شود.

    2، هنگامی که جداکننده مقدار مشخصی آهن را جذب کرد، جداکننده مغناطیسی دائمی را از نوار نقاله دور کنید و با ابزارهای غیر مغناطیسی آهن جداکننده را بردارید. جداکننده می تواند پس از تمیز کردن به کار خود ادامه دهد.

    Email جزئیات
آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد

سیاست حفظ حریم خصوصی