تبریک می گویم آقای ژانگ چنگ چن جایزه "لذت بردن از کمک هزینه ویژه شورای دولتی" را به دست آورد

06-04-2021

تبریک می گویم آقای ژانگ چنگ چن جایزه "لذت بردن از کمک هزینه ویژه شورای دولتی را بدست آورد"  

 Enjoyment of the State Council special allowance

"لذت بردن از کمک هزینه ویژه شورای دولتی"بهترین جایزه به دانشمندان و متخصصانی است که کمک شایانی به صنایع یا جامعه کشور می کنند. این بالاترین میزان اعتبار در دانشگاه و بازار است.  

 

آقای ژانگ چنگ چن با تفکر نوآورانه و نگرش عملی خود به صنعت و مشتریان ، فناوری LONGi را به پیشرفته ترین سطح کل صنعت جداسازی مغناطیسی هدایت کرده است. LONGi قدم بر می دارد تا تحت هدایت وی رقابتی ترین تامین کننده تجهیزات مغناطیسی در کشور و جهان باشد.


آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد

سیاست حفظ حریم خصوصی